Mångfaldsarbetet 2

 

När det gäller att väcka tanken på att att söka till en högskola i framtiden har vi använt oss av flera olika metoder och grepp.

Vi har också gjort satsningar på att nå personer som är viktiga när det gäller att ta det slutliga beslutet att våga sig på att studera

När en student väl bestämt sig för att söka till högskolan är det viktigt att mottagandet blir bra. Vi har gjort både stora och mer begränsade insatser som t.ex.

Sen gäller det att se till att högskolan som sådan är en miljö där även studenter som inte kommer från hem med studiebakgrund eller från helt andra kulturer känner sig hemma och trivs med sina studier

Redan när vi inledde arbetet med en metodisk satsning på breddad rekrytering och mångfald på Södertörns högskola bestämde vi att vi inte enbart skulle satsa på rekrytering, utan också på att arbeta för en miljö sådan att de vi rekryterat skulle trivas och vilja stanna kvar.