Mångfaldsarbetet på Södertörn

 
Mangfaldsarbetet_2.html
FortsättMangfaldsarbetet_2.html

I samband med att vi fick besök av en grupp från Karlstads Universitet i januari 2009 gjorde jag en ”slideshow” för att visa hur vi arbetar med frågor om mångfald och breddad rekrytering på Södertörn. Jag tänkte att den kanske kan vara intressant också för andra, så jag har lagt upp bilderna här och på följande sidor. Det är två spalter som är tänkta att läsas uppifrån och ned.