Crister Skoglund

 
 

Jag var fram till pensionen i maj 2014 lärare och forskare i idéhistoria vid institutionen för Historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola i Huddinge söder om Stockholm. Jag har forskat om studentradikalism, arbetarrörelsens bildningssyn, föreställningar om kreativitet, föreställningar om fantasi och föreställningar om  lärande mm.


Jag har också under många år arbetat med att försöka motverka social och etnisk snedrekrytering till universitet och högskolor och har i många år varit ordförande i Södertörns mångfaldsråd. (Exempel på vårt sätt att arbeta finner du här).


Mellan 2010 och 2013 var jag ämnesansvarig för ämnet idéhistoria på Södertörn. Jag var också med och byggde upp ämnet från scratch 1997. Det finns vissa likheter mellan 1997 och 2013. Då byggde vi upp grundutbildningen, skrev kursplaner och rekryterade lärare på löpande band. 2013 handlade det istället om att bygga upp undervisningen på avancerad nivå, med magister- och masterprogram i idéhistoria. Vi har också fått rätt att ge egen forskarutbildning. I samband med det granskades vi av professorerna Sven-Eric Liedman och Åsa Bergenheim, som tillstyrkte vår ansökan och gav oss många fina lovord. I 2013 blev vi granskade av UKÄ och fick även då goda omdömen.


Uppdraget som ämnesansvarig tog rätt mycket tid vilket gjort att jag fick mindre tid för för undervisning än vad jag brukat ha. Det tyckte jag var synd för jag gillar verkligen att vara lärare. En del undervisning blev det i alla fall. Jag höll t.ex i den nystartade kursen ”Praktik inom idéhistoria” och en hel del undervisning inom lärarutbildningen. Bl.a. gav jag en kurs om ”Utbildningssociologi och skolpolitik” för blivande gymnasielärare och om ”Barndomens historia” för förskollärare.


Även om jag är pensionerad har jag en del undervisning åt Senioruniversietet. Våren och hösten 2015 samt hösten 2017 hade jag t.ex. kurser om ”Kreativitet och kreativ problemlösning”. Det var en intressant upplevelse. Stommen var en kurs jag tidigare gav inom en ekonomutbildning vid Södertörns högskola. Där var genomsnittsåldern ca 20 år. I Senioruniversitetets grupper var genomsnittet runt 70. Visst var de yngre mer ”på hugget”. De måste ju få ihop sina poäng och klara en tentamen, vilket pensionärerna inte behövde. I gengäld kunde de bidra med en väldig livserfarenhet och gav mig mycket att tänka på.


Jag har också för avsikt att fortsätta min forskning inom några olika områden. Ett fråga som jag intresserat mig för är förändringar inom högskolesektorn under de sista fyra decennierna. Jag är också intresserad av föreställningar om kreativitet och kommer att forska vidare om det.


Jag håller fortfarande enstaka föreläsningar om vitt skilda teman som:


- Hur man ser på kreativitet i forskarutbildningen

- Fyra olika sätt att se på handledning i högre utbildning

- Kreativitet och kreativ problemlösning,

  1. -Metaforernas makt över tanken,

  2. -Vårdens idéhistoria för studenter vid KI

- Kulturens roll i skolan (se mitt bidrag till Skuggutredningen här)

  1. -Föreställningar om vetenskap och lärande m.m.

 

Pensionerad idéhistoriker som varit verksam vid Stockholms Universitet och Södertörns högskola

En bild som fascinerar mig mycket och väcker tankar om vad som är verkliga hot och vad som är inbillning.

Så här känns det allt som oftast

Kontaktadress

Nybodavägen 13

177 61 Järfälla


0708-580 163


crister.skoglund@mac.com