OH bilder från ett föredrag om metaforenas makt över tanken. Bilderna är i PDF format och går att ladda ned. Tänk bara att hänvisa till källan om du använder dem.

 

Metaforers makt över tanken