Powerpointbilder till ett föredrag om föreställningar om kreativitet som vi kan möta i olika sammanhang idag. Min tes är att nästan alla har någon idé om vad kreativitet är och hur den eventuellt kan främjas, men vi tydliggör den sällan för oss själva eller kollegor. Vi tar en rad saker för givet utan närmare reflektera över dem vilket leder till missförstånd och dåliga beslut

OH Kreativitet