Fyra föreställningar om forskning

 
 

OH-bilder till ett föredrag om fyra föreställningar om forskning och hur de påverkar relationen handledare - doktorand. Min tes är att det är viktigt att tydliggöra hur man som handledare ser på vad vetenskap är och vad som främjar kreativitet - både för sig själv och för sin doktorand. Om man inte gör det riskerar man onödiga konflikter och missförstånd.

Föredrag om fyra föreställningar om forskning i PDF format